DIGITAL

  • rozwiązania multimedialne wspierające identyfikację wizualną marki
  • zespół IT gotowy do nietypowych zadań
  • interaktywne technologie angażujące klienta
  • przygotowanie koncepcji oraz gotowych contentów multimedialnych
  • porady dotyczące wyboru idealnych rozwiązań

Projektujemy również dodatkowe elementy do istniejących już mebli i materiałów POS, by można było dołożyć do nich ekran multimedialny.